Archive for the Реклами Category

Коледни реклами

don’t wait

McDonald’s: Large Coffee

Tommy Hilfiger

American Apparel

CITY Remix

UNHATE

Новата рекламна кампания на Benetton е меко казано скандална. Печатните реклами показват световни лидери, вплели устни един в друг. Според Benetton, кампанията е символ на помирение – с нотка на ирония, надежда и конструктивна провокация – да се стимулира размисъл за това как политиката, вярата и идеите, дори когато те са разнопосочни и взаимно противоположни, [...]

Oh, Lola!

Grand Casino Beograd

Ray-Ban: Rare Prints