Archive for June 1st, 2011

Dove Volume Hairspray

Renault & Nissan

Какъв би бил светът, ако всичко се задвижваше от бензин? Рекламната кампания на Renault и Nissan има за цел да подчертае модерната технология на електрическите превозни средства.