Archive for March 31st, 2011

Campari

Една от най-провокативните реклами на Campari!