Archive for February 17th, 2011

Бягство от лукса

Рекламата на Audi показва двама добре облечени затворници, които се опитват да избягат от затвора на лукса. Предизвикваща зрителите да се замислят за лукса, рекламата е с лек шеговит и сатиричен тон. Бягството завършва с една смешна и забавна сцена с музиканта Кени Джи.