Archive for February 15th, 2011

Животът е твърде кратък

…за да работите погрешната работа. Креативна рекламна кампания на немски сайт за търсене на работа.