Archive for February 13th, 2011

Own it all

Четири свежи реклами от Монополи. Те представляват вътрешността на двете най-скъпи и двете най-евтини места на дъската.