Archive for February 10th, 2011

Beer vs Romantic

Няколко забавни рекламни клипчета на Hahn Beer. Бира или романтика? Сигурно по-голямата част от мъжете ще изберат първото. Enjoy!