Archive for February 8th, 2011

It’s not what it looks like

“Told You So” и “The Sauna” са две клипчета,  които предизвикаха доста шум. Рекламите представят идеята, че Doritos са толкова вкусни, че биха могли да накарат човек да извърши действия, с които да изглежда гей в очите на хората.

Keep it Classy