Archive for February 2nd, 2011

Saint Valentine’s Day II

Една идея за мъжете какво да не подаряват за Св.Валентин. А Вие какво бихте направили, ако Вашият човек се появи с плюшена играчка в ръце за Св.Валентин? Ще му затръшнете ли вратата?