Live Young

Евиан изразяват чистотата и невинността на тяхната бутилирана вода, чрез кампанията “Ние всички сме деца вътре”. Те подканят потребителите си да живеят млади, чрез свежите си тениски с изображение на бебе.
Марката желае да покаже, че зачита индивидуалността и е добра за всеки на всяка възраст.

2 Responses to “Live Young”

  1. Yong Says:

    Hi there I stumbled upon your blog by mistake when i searched Yahoo for this issue, I have to tell you your site is actually helpful I also seriously like the layout, its awesome!

  2. admin Says:

Leave a Reply